FIO - Fødevarerproducenter i Odsherred

Fødevarerproducenter i Odsherred (FIO) er en uafhængig forening af fødevarerproducenter der fungerer som en selstændig enhed, men er tilknyttet foreningen Regional Madkultur Sjælland (RMS) som er en del af det europæiske fødevarenetværk Culinary Heritage. Formålet med foreningen er aktivt at markedsføre og udvikle Odsherreds madkultur og kvalitetsmad samt at øge samarbejde imellem medlemmerne. Som medlemmer kan optages primærproducenter, forarbejdningsvirksomheder, restauranter, cafeer, storkøkkener og lignende efter specielle regler som er udformet i foreningens vedtægter.